TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN

Artikel om Calima

Jag översatte i mars 2018 en artikel relaterad till just det här fenomenet: tidningen El País publicerade för en tid sedan en artikel om virus och bakterier. Rubriken lyder: Miljoner virus och bakterier faller från himlen varje dag.

Ända upp till toppen av Sierra Nevada hittar ett oräkneligt antal mikroorganismer från Sahara eller Atlanten. Varje dag faller miljoner och miljoner virus och bakterier på marken på bara en kvadratmeter. Det handlar inte ens om speciellt smutsig mark, mätningarna gjordes på Sierra Nevadas rena toppar. Studien, ledd av en spansk forskare, har bekräftat att ett otal mikroorganismer transporteras över vår planet från en punkt till en annan med hjälp av de atmosfäriska strömmarna.

För över tio år sedan hittade amerikanska mikrobiologer identiska virala sekvenser i områden långt ifrån varandra; en sjö i Tyskland; söder om Stilla Oceanen; mexikanska golfen eller en vattenpöl i arktisk ismassa. Förutom människan kan få levande varelser vara så universala. Inget virus är lik det andra. Också mellan de närmaste finns genetiska olikheter, de är mycket specialiserade och infekterar en bestämd värd men inte en annan. Hur har en del virus spritt sig så vida omkring? Svaret är med luften och tack vare strömmarna som styr atmosfären. En grupp forskare ledda av Isabel Reche från universitetet i Granada har hittat svaret. De använde två uppsamlare för att registrera de atmosfäriska sedimenten under två på varandra följande somrar. Den ena placerades vid observatoriet i Sierra Nevada på 2.900 meters höjd. Den andra på 3.000 meters höjd nära toppen Veleta.

”Vi placerade dem på hög höjd för att undvika lokalt inflytande. Det som registreras på den här höjden är globala processer som äger rum högt i atmosfären”, förklarar Reche. Om de hade placerat uppsamlarna i Granada, till exempel, skulle den lokala luftföroreningen, inklusive bakterie- eller viruscellerna, ha försvårat analysen. De nedfallande partiklarna och mikroorganismerna samlades upp varje dag. Med hjälp av samma teknik som används för att räkna blodkropparna räknade forskarna virus och bakterier i laboratoriet. På en yta av en kvadratmeter hittade de varje dag i medeltal 800 miljoner virus och 20 miljoner bakterier som hade fallit från luften.

Beträffande ursprunget hade studiens forskare en fördel. Luftströmmarna till Sierra Nevada kommer framför allt från sydsydost eller med vindarna västerifrån. De förstnämnda, varma och torra, är de som framkallar calimaepisoderna och drar med sig damm från Sahara. De västliga vindarna, kallare och fuktiga, transporterar, vid sidan om snöfall, en enorm mängd organiska partiklar från Atlantens yta.

Forskarna kom fram till att majoriteten av virus var av marin härkomst medan majoriteten av bakterierna kom från Sahara. ”När de torkar ut avger de ett slags slem som de använder för att ansluta sig till mineralpartiklar (av dammet) från Sahara”, förklarar Reche. Virus, å sin sida, fastnar vid organiskt material som kommer från havet med hjälp av vågor och vind.

Virus och bakterierna faller till marken då det regnar eller på grund av gravitationen. Enligt studien verkar regnet rensa mindre mängder virus än bakterier, vilket kan bero på att viruscellerna fastnar vid mindre partiklar än bakterierna och därför stannar virus kvar i atmosfären en längre tid. Luftmassorna i rörelse transporterar afrikanska bakterier och virus från Atlanten, vilket förklarar varför samma slags mikroorganismer kan förekomma på ställen så långt ifrån varandra.

Är de här mikroorganismerna fortfarande vid liv efter en så lång resa i atmosfären? En grupp forskare där Reche var med har tidigare konstaterat att bakterier som kom ända fram till Pyrenéerna med damm från Sahara aktiverades på några få dagar. Beträffande virus säger Curtis Suttle, deltagare i studien, att man ännu inte vet. Han tror dock att de mest resistenta kan vara livskraftiga. ”Lyckligtvis är de verkligt resistenta sådana som infekterar bakterier, inte människor eller andra djur. Därför finns ingen orsak att vara rädd för att andas in några miljoner virus varje gång vi går ut”, säger han.