"Carnaval de Día", karneval på dagtid, i Los Cristianos. Vi kollade in musikfesten på karnevalsplatsen

utanför Edificio Eden i centrum av staden. Den här lilla fjärilen blev min kameras första "offer".

 

 

 

 

14 mars 2015